Whatsapp Destek

SAP PP – Üretim Planlama

ÜRÜN AĞACI

 • CS01 – Malzeme ürün ağacı yarat
 • CS02 – Malzeme ürün ağacını değiştir
 • CS03 – Malzeme ürün ağacını görüntüle
 • CS12 – Çok kademeli ürün ağacı
 • CS15 – Tek kademeli malzeme kullanım yeri

DEĞİŞİKLİK

 • CC01 – Değişiklik ana verilerinin eklenmesi
 • CC02 – Değişiklik ana kaydı değişikliği
 • CC03 – Değişiklik ana kaydı görüntüsü
 • CC07 – Değişiklik yönetimi bilgileri

İŞ YERİ TANIMLAMA

 • CR01 – İşyeri yarat
 • CR02 – İşyerini değiştir
 • CR03 – İşyerini görüntüle
 • CR07 – İşyeri kapasiteleri

HİYERARŞİ

 • CR21 – Hiyerarşi yarat
 • CR22 – Hiyerarşinin değiştirilmesi
 • CR23 – Hiyerarşiyi görüntüle

İŞ PLANLARI-ROTALAR

 • CA01 – Normal iş planının yaratılması
 • CA02 – Normal iş planının değiştirilmesi
 • CA03 – Normal iş planını görüntüle
 • CA80 – İş planlarında işyeri kullanımı

ÜRETİM VERSİYONLARI

 • C223 – Üretim versiyonları bakımı

SATIŞ PLANLAMA/KABA PLANLAMA (SOP)

 • MD04 – Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle
 • MC88 – Satış ve üretim kaba planlaması
 • MC74 – Malzemenin program planına aktarılması

MRP

 • MD04 – Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle
 • MD05 – MİP listesi münferit görüntüsü
 • MD14 – Planlı sipariş için münferit dönüştürme
 • MD15 – Planlı sipariş için toplu dönüştürme
 • MD01 – MİP planlama çalıştırması
 • MD02 – MİP münferit planlama (çok kademeli)
 • MD03 – MİP münferit planlama (tek kademeli)
 • MD51 – Proje münferit planlaması
 • MDBT – MİP planlaması (toplu)

ÜRETİM SİPARİŞİ

 • CO04N – Üretim siparişlerini yazdır
 • CO05N – Üretim siparişi onayı
 • CO40 – Planlı siparişin dönüştürülmesi
 • CO41 – Planlı sipariş toplu dönüştürmesi
 • CO01 – Üretim siparişi ekle
 • CO02 – Üretim siparişi değiştir
 • CO03 – Üretim siparişini görüntüle

ÜRETİM SİPARİŞİ TEYİDİ

 • CO11N – Teyit için tek ekran girişi
 • CO13 – Üretim siparişi teyidinin iptali
 • CO15 – Sipariş teyidi girişi
 • CO19 – Zaman olayı girişi

ÜRETİM SİPARİŞİ TOPLU İŞLEME

 • COOIS – Üretim siparişi bilgi sistemi
 • COHV – Üretim siparişi toplu işlemesi