Whatsapp Destek

SAP HR İNSAN KAYNAKLARI UZMAN KULLANICI EĞİTİMİ

 

                            

SAP HR UZMAN KULLANICI EĞİTİMİ

 

EĞİTİM GÜNLERİ:

15 MART 2020

PAZAR (7 HAFTA)

14:00-18:00

 

SAP İnsan Kaynakları (HR) modülü, işe alma, yerleştirme, puantajlama, bordro, motive etme ve değerli çalışanları tutma dahil birçok süreci yönetilmesini sağlar.

İşe personel yerleştirmeden, çalışanların kariyer planlamasına, ücret hesaplarından, çalışanların yolculuk masraflarının hesaplanmasına kadar insan kaynakları alanının bütün konularını içine almaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

PA       PERSONNEL ADMINISTRATION

 

PERSONEL İDARESİ

 • İşe alma – Özlük açma
 • İşten çıkarma – Özlük kapatma
 • Yeniden işe alma
 • Organizasyonel değişiklik
 • Özlük bilgilerinin değiştirilmesi, bakımının yapılması, raporlanması
 • Yıllık izin vb. işlenmesi, takibi, bakımının yapılması, raporlanması
 • Toplu izin girilmesi, değiştirilmesi, silinmesi, bakımının yapılması
 • Bordro verilerinin girilmesi, silinmesi, değiştirilmesi, takibi, bakımın yapılması, raporlanması
 • Ek ödeme/kesintilerinin girilmesi, bakımının yapılması
 • Toplu ek ödeme/kesintilerin girilmesi, değiştirilmesi, silinmesi, bakımının yapılması
 • Terminlerin oluşturulması
 • Deneme süresi ve sözleşme bitiş kayıtlarının yaratılması
 • Raporlamalar (Standart)
 • Ad-hoc raporlama aracının kullanılması (Kullanıcıya özgü)
 • Rapor şablonlarının oluşturulması
 • Rapor varyantları, sütun konfigürasyonlarının oluşturulması

 

OM      ORGANIZATIONAL MANAGEMENT

ORGANİZASYON YÖNETİMİ

 • Çatı organizasyon biriminin yaratılması
 • Organizasyon şemasının yaratılması, bakımının yapılması
 • Pozisyonların yaratılması, bakımının yapılması
 • Masraf yerinin bağlanması
 • İş kataloğunun yaratılması, bakımının yapılması
 • Organizasyon – Pozisyon – İş bağlantılarının yapılması, bakımının yapılması
 • İş ailesinin yaratılması
 • İş grubunun yaratılması
 • İş – İş grubu – İş ailesi bağlantılarının yapılması
 • Raporlamalar (Standart)
 • Ad-hoc raporlama aracının kullanılması (Kullanıcıya özgü)
 • Rapor varyantları, sütun konfigürasyonlarının oluşturulması

 

TM      TIME MANAGEMENT

ZAMAN YÖNETİMİ

 • Poziif zaman yönetimi işlemleri
 • PDKS – Puantaj işlemleri
 • Fazla mesailerin girilmesi
 • Devam/Devamsızlıkların girilmesi
 • Vardiya bilgilerinin girilmesi, değiştirilmesi, bakımın yapılması
 • Çalışma programlarının girilmesi
 • Giriş çıkış kayıtlarının atılması, bakımının yapılması
 • Puantaj bilgilerinin raporlanması

 

 

PY        PAYROLL

BORDRO

 • Zaman yönetimi/Puantaj işlemlerinin yapılması
 • Ek ödeme/kesintilerinin girilmesi, bakımının yapılması
 • Bordro Hesaplanması
 • Avans
 • İkramiye
 • Aysonu Bordrosu
 • Kıdem İhbar
 • Fark Bordrosu
 • BES Bireysel Emeklilik girişlerinin yapılması
 • Brütten nete ve netten brüte hesaplamalar
 • Yasal raporlar
 • Muhasebe belgesinin oluşturulması, kaydedilmesi
 • Bordro sonuçlarının muhasebeye (SAP FI) aktarılması

 

PD       PERSONNEL DEVELOPMENT

NİTELİK VE GEREKSİNİMLER

 • Nitelik kataloglarının oluşturulması
 • Nitelik gruplarıın oluşturulması
 • Niteliklerin oluşturulması
 • Nitelik ölçeklerinin oluşturulması
 • Nitelik tanımlamalarının yapılması
 • Niteliklerin personel kartına atanması
 • Niteliklerin pozisyona atanması

 

KARİYER VE YEDEKLEME

 • Kariyer yollarının oluşturulması
 • Yedeklenen personeller
 • Kariyer ve yedekleme raporlarının oluşturulması

 

EĞİTİM YÖNETİMİ

 • Eğitim Katalogları
 • Eğitim Bileşenleri
 • Katılımcı Listeleri
 • Eğitim ve Eğitimci Değerlendirme
 • Standart Raporlamalar

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Deneme Süresi Formları
 • Anketler

 

 

RC       RECRUITMENT

İŞE ALIM

 • İlan tanımları
 • Başvuru Yönetimi
 • Aday Havuzu
 • Personel İdaresi Entegrasyonu
 • E-İşe Alım