Whatsapp Destek

İnsan Kaynakları Uzmanlık Kursu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SERTİFİKALI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK

YÜZ YÜZE EĞİTİM

İş Hayatının “GERÇEK DENEYİMLİ” Uzman İsimlerinde Profesyonel Bir Eğitim Almak İstiyorsanız Sizi    Kurslarımıza Bekliyoruz.

EĞİTMENLER

Ercan Erseç- İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı-İş Kanunu Hazırlık Komisyon Üyesi

Mehtap Taşkıran Ercan- Eğitmen,Danışman,Koç (PCC, ACPC) 

Şule Oktay Özler-İnsan Kaynakları Yöneticisi

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Kodu: 99956252

EĞİTİM TARİHİ                              :

 

14 MART 2021 PAZAR

Hafta Sonu Grubu 

Sadece Pazar Günleri

11:00-17:00 (6 HAFTA)

EĞİTİM ÜCRETİ

KDV ve sınav ücreti dahil 1050 TL (Kredi Kartına  5 Taksit)

KDV ve sınav ücreti dahil 950 TL (Nakit)

 

EĞİTİMİN AMACI

Çalışma hayatında güçlü ve başarılı bir yer edinmeyi amaçlayan firmaların ellerindeki insan kaynağını doğru ve etkili bir biçimde kullanmaya yönelik bir farkındalık geliştirdikleri gözlenmektedir. Bu noktada insan kaynakları gittikçe değişmekte ve gelişmektedir.

Eğitimin amacı insan kaynakları alanında ki bu değişim ve gelişimin farkında olan nitelikli personeller yetiştirmektir.

Yeni mezunsanız veya üniversite eğitiminize devam ediyorsanız, hedeflerinizin arasında İnsan Kaynakları Uzmanı olmak var ise Türkiye’nin her yerinde geçerliliği olan Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı programımıza katılmanız sizi bir adım öne geçirecektir.

Bu alanda çalışanlara ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenlere, insan kaynakları alanıyla ilgili yetkinlikler ile güncel yaklaşımları teori ve uygulamalar ile kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

 • Klasik İnsan Kaynakları Uzmanlık eğitiminden farklı, bir İnsan Kaynakları Yönetimi kitabından öğreneceğiniz içerikten çok daha fazlasını bulabileceğiniz geniş çaplı uygulamalı bir eğitimdir.
 • Eğitmenlerimiz özgeçmişlerinde yer alan akademik bilginin yanında, çalışmak istediğiniz sektörlerde İnsan Kaynakları Yönetimi becerisine sahip isimlerdir.
 • Eğitim süresince ve sonrasında ihtiyaç duyduğunuz soruları cevaplamaya devam eden bir anlayış içerisindeyiz.
 • Danışmanlığını yaptığımız firmalara başarılı kursiyerlerimizin özgeçmişlerini yönlendiriyoruz.
 • Üniversite öğrencilerine veya henüz kariyerinin başında olanlara Kariyer Danışmanlığı yapıyoruz..
 • İnsan Kaynakları ve Koçluk ilişkisini de öğrenebileceğiniz eğitimimizde; edineceğiniz farklı bakış açısı ile çağı yakalayabileceğiniz yeterliliklere sahip olursunuz ve dinamik bir İnsan Kaynakları süreci yönetiminde kendi gelişiminizi sağlama fırsatını elde edersiniz.
 • Program sonunda katılımcılar insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarını uygulamalı öğrenecekler, eğitim sonunda işletmelerde insan kaynakları bölümü içinde görev alabilecek, sistemi organize edebilecek düzeye geleceklerdir.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

 1. İnsan Kaynaklarının Tarihçesi, Tanımı ve Önemi
 2. Mutlu İnsan Kaynakları
 3. İK Uzman Profili Oluşturma
 4. Kamu ve Özel Sektörde İnsan Kaynakları
 5. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
 6. Şirket Stratejik Yönünün Belirlenmesi
 7. İnsan Kaynakları Politikaları Nasıl Oluşturulur?
 8. İşgücü Analizi Nedir?
 9. İnsan Kaynağı Planlaması Nasıl Yapılır?
 10. Yıllık İnsan Kaynakları İşgücü Maliyeti Hesaplama

İŞ ANALİZİ VE İŞ DİZAYNI

 1. İş Analizi Nedir?
 2. İş Analizi Süreci, Metotları Uygulama Alanları
 3. Görev Tanımı Nasıl Yapılır?
 4. İş Akış Şeması Oluşturma
 5. Organizasyon Şeması Nasıl Hazırlanır?

ÇALIŞAN SEÇİMİ VE YERLEŞTİRME

 1. Şirketler ve Elemanlar Yönünden İşe Alım Politikalarının İncelenmesi
 2. Şirketlerin Adaylarda Aradığı Özellikler
 3. Etkin İlan Hazırlama
 4. Aday Başvuru Takip Sistemi Kurulumu
 5. Ön Seçim
 6. Mülakatta Adayları Değerlendirme Kriterleri
 7. Mülakatta Adaylarda Aranan Özellikler
 8. Mülakat Soru Yapıları
 9. Değerlenme Sürecinde Kullanılan Bireysel Ölçekler
 10. Mülakat Değerlendirme Formu ve Kriterleri
 11. Uygulamalı Mülakat Süreci Değerlendirme
 12. Personel Seçim Sürecinin Tamamlanması ve Değerlendirmelerin Yapılması
 13. Personelin İşe Başlaması ve Oryantasyon Programı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME

 1. Performans Değerlendirme Kavramı
 2. Performans Değerlendirme Süreci
 3. Performans Değerlendirme Yöntemleri Atölye Çalışması
 4. Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
 5. Performans Değerlendirme Görüşmeleri
 6. Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Değerlendiricinin Sorumlulukları
 7. Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Değerlendirilenin Sorumlulukları
 8. Hedef Belirleme Yöntemleri ve Koçluk Yaklaşımı
 9. Performans Değerlendirme Form Örnekleri
 10. Performans Değerlendirme ve Ücretler

İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ

 1. İş Değerlemesi Nedir?
 2. İş Değerlemesi Süreci ve Yöntemleri
 3. İş Değerlemesinin Ücrete Yansımaları
 4. Ücret Çeşitleri ve Ücret Politikaları
 5. Piyasa Ücret Araştırması
 6. Örnek Ücret Sistemi Kurulması
 7. Brütten Nete – Netten Brüte Ücret ve Maliyet Hesaplama

ÇALIŞAN MEMNUNİYET SİSTEMİ

 1. Mutlu Çalışan Yüksek Performans
 2. Personel Memnuniyeti Araştırması
 3. Personel Memnuniyeti Anketi Örnek Uygulamaları
 4. Sonuçların Analiz Edilmesi ve Raporlanması
 5. Eylem Planı
 6. Şirket İçi Personel Motivasyonu
 7. Daha Güçlü Bir Motivasyon İçin Öneriler
 8. Şirket içi Koçluk Sistemi
 9. Ödül ve Öneri Sistemleri

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

 1. Eğitim ve Geliştirme Kavramı
 2. Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 3. Eğitim İhtiyacı Belirlemede Koçluk Becerileri
 4. Eğitim Bütçesinin Oluşturulması
 5. Eğitimin Planlanması
 6. Eğitim Programının Hazırlanması
 7. Eğitim ve Eğitimci Araştırması
 8. Eğitimde Ölçme Değerlendirme

KARİYER GELİŞTİRME

 1. Kariyer Nedir?
 2. Kariyer Yönetimi Nedir?
 3. Kariyer Geliştirme Araçları
 4. Kariyer Engelleri
 5. Kariyer Koçluğu Nedir?
 6. Kariyer Haritası Hazırlama Teknikleri

İŞ KANUNU, BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

 1. İşçi Sayısına Bağlı Olarak 4857 Sayılı İş Kanunundan Doğan Yükümlülükler
 2. İş Kanunu Kapsamı
 3. Bireysel İş Hukuku Kapsamı
 4. Çalışma Hukukunun Diğer Bölümleri
 5. Bireysel İş Hukukunun Kaynakları
 6. Bireysel İş Hukukunun Genel Kavramları
 7. İş Yerini Bildirme Ve İstisnalar
 8. Asıl İşveren Ve Alt İşveren Kavramları
 9. Geçici(Ödünç)İş İlişkisi
 10. İş Yerlerinin Açılması, Kapatılması Ve Devri
 11. İş Sözleşmesi Ve Türleri
 12. Çalışma Koşullarında Değişiklik Kavramı
 13. Çalışma Süreleri, Tatil Ve İzinler
 14. Fazla Süreli Çalışma Ve Fazla Çalışma
 15. Hafta Tatili Ve Ücreti
 16. Ulusal Bayram, Genel Tatil Ve Ücretleri
 17. Yıllık Ücretli İzinler Ve Diğer İzinler Kavramı
 18. Ücretler
 19. İş Sözleşmesi Nedir? Belirli, Belirsiz, Part-Time, İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır?
 20. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
 21. Belirli Süreli Sözleşmelerin Son Ermesi
 22. Belirli Süreli Sözleşmelerin Bildirimli Olarak Bozulması
 23. Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Bildirimsiz Olarak Feshi
 24. İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
 25. Kıdem Tazminatı ve Kıdem İkramiyesi Uygulamaları
 26. İş Sözleşmesinin Bozulmasında Gerekli Belgeler
 27. İş Güvencesi
 28. İş Denetimi ve İdari Para Cezaları Bordro Düzenleme (Ücret Hesaplama, SGK Prim, Vergi, Bireysel Emeklilik ve Diğer Vergi İndiriminden Kaynaklanan Gelirler)
 29. Personel Özlük Dosyası Hazırlama
 30. Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri
 31. Verilmesi Gereken Bildirgeler Nelerdir?
 32. Nasıl Düzenlenir?
 33. E-Bildirge Uygulaması Nedir? Nasıl Yapılır?
 34. 4773 Sayılı Kanunla İş Hayatına Getirilen Yenilikler
 35. 5510 Sayılı Kanunun Getirdiği Değişiklikler ve SGK Uygulamaları
 36. Bordo İşlemleri ve Puantaj Kayıtları

6331 sayılı İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI

 1. İşverenin Yükümlükleri
 2. İşçinin Yükümlülükleri
 3. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?
 4. İş Kazası Nedir?
 5. Meslek Hastalığı Nedir?
 6. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri

Bu Uzmanlık Programımızda İnsan Kaynakları’na ilişkin alışılagelmiş yöntemlerin dışında tüm süreçlerin teori ve mantığı uygulamalı olarak anlatılıp, katılımcıların insan kaynaklarının tüm süreçlerine hâkim olarak, farklı ve etken birer uzmanlık sertifikalarına sahip olmaları sağlanmaktadır.

MEB Onaylı Sertifika verilecektir.

 

EĞİTMENLER

Ercan Erseç- İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı-İş Kanunu Hazırlık Komisyon Üyesi

Mehtap Taşkıran Ercan-  Eğitmen,Danışman,Koç (PCC, ACPC) 

Şule Özler Oktay-İnsan Kaynakları Yöneticisi,Profesyonel Koç

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Kodu: 99956252

Bu Sayfa 13021 Kez Görüntülenmiştir.

İnsan Kaynakları Uzmanlık Kursu