Whatsapp Destek

Toplantı Yönetim Eğitimi

EĞİTİM AMACI

Toplantı kurumların çalışma hayatı içinde olmazsa olmaz dinamiklerinden biridir. Bu sebeple, çeşitli kademelerde çalışanların önemli zamanı toplantılarda geçmektedir.

Bu Eğitimde; toplantıların kaçınılmazlığının bilinci ile verimli ve etkin biçimde toplantı yapmanın püf noktaları aktarılacaktır. Karar alma ve zamanlarını en etkin biçimde kullanma yönünden büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kişisel Zaman Tanımı
 • Güçlü Yönler
 • Zaman Yönetimin De 80/20 Kuralı
 • Zaman Önceliklerini Belirleme
 • Neden Toplantı
 • Toplantı Çeşitleri
 • İdeal Bir Toplantı Yönetimi İçin Gerekli Şartları
 • Kurum İçi Etkin Toplantıların Gerçekteki Yararları
 • Hedeflerle Gündemin Belirlenmesi
 • Toplantı Planlama-İçerik Belirleme
 • Toplantının Ana İşlevi
 • Toplantıya Katılacak İlgililerin Belirlenmesi
 • Toplantıya Çağrı
 • Ortamın Düzenlenmesi
 • Toplantılarda İletişim
 • Zor Katılımcılarla Baş Etme
 • Beden Dilinin Etkisi Ve Doğru Kullanımı
 • Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi
 • Kurum İçi Toplantılarda Etkili Fikir Üretimi
 • Toplantıda Liderlerin Sorumlulukları
 • Toplantıda Katılımcıların Sorumlulukları
 • Toplantı Tutanağı
 • Değerlendirme – Sonuçların Rapor Edilmesi

 

EĞİTİM SÜRESİ

 2 GÜN (12 SAAT)

 

 

 

 

 

Toplantı Yönetim Eğitimi