Whatsapp Destek

İNSANA YAPILAN YATIRIM “KOÇLUK”

İNSANA YAPILAN YATIRIM “KOÇLUK”

İşletmelerde; küreselleşen dünyanın belki de en fazla etkilediği alanlardan biri insan kaynaklarıdır. Değişen ve gelişen şirket yapıları içinde insan kaynakları olduğundan daha stratejik bir rol oynamaya başlamıştır ve “insan” bir şirketin en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Çünkü; bir işletmede verimliliğin, faydanın, etkinliğin en önemli yapı taşıdır.

Bu yüzden; nitelikli insan gücünün, firmaları, önemli ölçüde karlı ve başarılı kılabiliyor olması personel kavramına bakışın ve algının değişmesini sağlamıştır.

 

İnsan; yönetimi oldukça karmaşık bir konudur. Kendine has fiziksel, duygusal ve düşünsel yönleri göz önüne alındığında, anlaşılması en zor olan kaynaktır. Üreten ve değer katan bir varlık olan insan; firmaların ve dolayısıyla yöneticilerin başarısını da doğrudan etkilemektedir. Bu zor kaynağın etkin yönetilmesi ve yüksek performans ile şirkete katma değer sağlaması, firmalar ve yöneticiler için başarı ölçütü olarak kullanılmaktadır.

Dinamik bir varlık olan “İnsan” kendi içinde her zaman gösterdiğinin üzerinde bir potansiyele sahiptir. Önemli olan bu potansiyelin nasıl açığa çıkarılacağı ve becerilerinden en üst düzeyde nasıl faydalanılabileceği konusudur. Böylece İşin sağladığı fayda çok yönlü arttırılacaktır.

Peki nasıl?

Klasik yöntemlerin dışında ve bazen daha etkili bir sistem olduğuna inandığım Koçluk işte tam da bu noktada imdadımıza yetişmektedir.

1980’li yıllarda ABD iş dünyasında “coaching” kavramıyla gündeme gelen Koçluk;  bugün iş ve özel yaşantımızda ayırt edici bir tavır hem de profesyonel bir yaklaşım olarak benimsenmeye başlamıştır.
Çalışanlarının yeteneklerinden en üst düzeyde fayda sağlamayı, potansiyellerini arttırarak daha mutlu ve etkin çalışma ortamı hazırlamayı amaç edinen  firmalar bugün; ABD, Avrupa ve artık ülkemizde de kurumsal şirket içi veya şirket dışı Koçlar ile çalışmalar yapmaktadırlar.

Koçluk; insanların içindeki potansiyellerinin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir süreçtir. Destekler, farkındalık yaratır, performansı arttırır, motivasyonu güçlendirir. Farkındalık genellikle değişime yol açan güçlü ve heyecanlı bir durumdur.
Bilindiğinin ötesinde “sırtı sıvazlamaktan” çok öte gerçek bir disiplindir. Birey daha iyisini nasıl yapabileceğini, bunu yapmak için neye ihtiyacı olduğunu, seçeneklerin neler olduğunu Koç ile yapılan çalışmalarda bulabilir.

Sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkan “Ekonomik Adamın” sonu ile beraber, kendimizi gerçekleştirme ve anlam arama çabası ile kim olduğumuzun, ne istediğimizin arayışı içine girdik. Bu yüzden; çıkış noktası “insan” olan Koçluk kendi varlığımızı anlama ve hedeflerimizi belirleme noktasında bize yardımcı olmaktadır. Kurumlarda; insan faktörünü anlamanın ve anlayarak yönetmenin önemi burada karşımıza çıkmaktadır. İş ortamında bireyin istedikleri ile sistemin istedikleri arasında bir bağ kurmak ve kurum yararına anlamlı hedefler oluşturmak için Danışanla beraber yapılan bir sistemli bir çalışmadır.

Organizasyon yapıları içinde, İş yerinde yapılan Koçluk; çalışana bir ayna tutar. Birey ve takım gelişimini destekler, üretkenliği arttırır.

 

Firmaların kilit noktaları olduğuna inandığım İnsan Kaynaklarının; maaş ödemenin, yasal süreçleri takip etmenin, işe alma ve işten çıkarmaların ötesinde misyon ve vizyona sahip  olması gerektiğine kesinlikle eminim. Böylece, değişen ve gelişen İnsan Kaynakları yönetimini benimseyen firmalar kendi farkındalıkları ile fark yaratanlar arasına girmeyi daha kolay başaracaklardır.

 

COACH gibi Yöneticiler ile Mutlu “İnsan” Kaynaklarına…

Sevgilerimle,

Mehtap TAŞKIRAN ERCAN

ATC Profesyonel Koç & Uzman Eğitmen

Share this post